Kepengurusan

Pengawas

Drs. H. M. S. Soelaeman (UNJ)
Prof. Dr. H. Veni Hadju (UNHAS)
Dr. H. Akhmad Alim (UIK)
Dr. H. Dudung Rahmat Hidayat, M. Pd. (UPI)
Drs. H. Nana Setialaksana, M. Pd. (UNSIL)

Pengurus

Ketua Umum Prof. Dr. H. Hermawan Kresno Dipojono (Salman ITB)
Wakil Ketua Umum Prof. Dr. H. Luthfi D. Mahfudz (UNDIP)
Wakil Ketua Umum Dr. Ir. H. Syarif Hidayat (Salman ITB)
Sekretaris Umum Prof. Dr. H. Suwarno (Salman ITB)
Wakil Sekretaris Umum Dr. H. Hadiyanto (UNPAD)
Wakil Sekretaris Umum H. Samsoe Basaroedin (Salman ITB)
Bendahara Umum Dr. H. Yan Orgianus (UNISBA)
Wakil Bendahara Umum Dr. H. Muhammad Surjani Ichsan, M.M., MBA (Salman ITB)

Bidang- Bidang

1. Pendidikan, Sains, dan Teknologi
Ketua Prof. Dr. H. Mustanir (UNSYIAH)
Wakil Dr. H. Aminuddin Prahatama (UNLAM)
2. Kajian, Literasi, dan Pengembangan Budaya
Ketua KH. Abdul Malik Usman, M. Ag. (UGM)
Wakil Dr. H. Nurwahidin (UI)
3. Kemuslimahan
Ketua Dra. Hj. Kamasani Chaniago, M. Pd. (UNJ)
Wakil Dr. Ir. Hj. Siti Hadijah, MP (UMI)
4. Media dan Komunikasi
Ketua Prof. Dr. H. Ibnu Hamad (UI)
Wakil H. Riadi Budiman, ST, MT (UNTAN)
5. Ekonomi, Bisnis dan Pemberdayaan
Ketua Dr. H. Fadlullah (UNTIRTA)
Wakil Dr. Ir. H. M. Nusran (UMI)
6. Organisasi dan Sumberdaya
Ketua Dr. H. Suprijanto (UNJ)
Wakil Dr. H. Joni Rahmat Pramudia (UPI)
7. Kerjasama Kelembagaan
Ketua Dr. H. Ahmad Husin Lubis (UAI)
Wakil Dr. Ir. H. Agung Harsoyo (Salman ITB)
8. Kaderisasi dan Kemahasiswaan
Ketua Dr. H. Wiranto, M. Kom., M. Cs (UNS)
Wakil Dr. Ir. H. Umar Khayam (Salman ITB)